Xã hội


Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn. Đến 1h30 ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn tại kho Nam Sông Hồng, ở số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì (Hà Nội). Hơn 100 chiến sĩ và hàng chục xe cứu hỏa tham gia chữa cháy. Do nơi xảy ra cháy là kho chứa cồn nên lực lượng chữa cháy đã phải huy động xe chở cát đến hiện trường.

Tin liên quan

- Đến 1h30 ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn tại kho Nam Sông Hồng, ở số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì . Hơn 100 chiến sĩ và hàng chục xe cứu hỏa tham gia chữa cháy. Do nơi xảy ra cháy là kho chứa cồn nên lực lượng chữa cháy đã phải huy động xe chở cát đến hiện trường.

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập đám cháy kho cồn

Quốc Tiến