Tài chính


Hành trình quá dài của cuộc đua lãi suất

Hành trình quá dài của cuộc đua lãi suất. Theo luật của nền kinh tế, lãi suất càng cao thì rủi ro càng lớn. Ngân hàng nào đẩy lãi suất lên càng cao thì sự an toàn cho người gửi càng không cao.

Tin liên quan