Công nghệ


[HCM] Mời tham dự ngày hội Intel Technology & Innovation Day: 9h30 thứ Sáu 14/3

[HCM] Mời tham dự ngày hội Intel Technology & Innovation Day: 9h30 thứ Sáu 14/3.

Tin liên quan

E

[HCM] Mời tham dự ngày hội Intel Technology & Innovation Day: 9h30 thứ Sáu 14/3

Sự kiện này bắt đầu từ 09:30 14/3/2014 cho đến 12:59 14/3/2014
Bạn có thể tham gia từ 14:50 10/3/2014 cho đến 12:59 12/3/2014
Đăng kí tham dự Intel Technology & Innovation Day, vào lúc 9:30 sáng ở Khách sạn New World (số 76 Lê Lai, Quận 1, TP HCM).
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đủ điều kiện cần thiết để đăng ký sự kiện này.