Chính trị


HĐND tỉnh Thái Bình khai mạc Kỳ họp thứ Hai

HĐND tỉnh Thái Bình khai mạc Kỳ họp thứ Hai. Ngày 19.7, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Tin liên quan

Ngày 19.7, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Tại kỳ họp, qua báo cáo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí đánh giá: kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện. Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 45,6% kế hoạch năm, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2010; giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản tăng 3,22%; công nghiệp, xây dựng tăng 16,75%; dịch vụ tăng 8,86%; thu ngân sách đạt 3.921 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2010; năng suất lúa đạt cao 71,3 tạ/ha, sản lượng thóc đạt 587.700 tấn, tăng 4.555 tấn so với vụ xuân năm 2010. UBND tỉnh cũng đã nêu một số hạn chế như tình hình giá, tỷ giá, lãi suất vốn vay tăng cao, thị trường tiêu thụ không ổn định… kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra (9,01%/13,5%); một số địa phương chấp hành chưa nghiêm lịch gieo cấy của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; tình trạng quá tải tại các bệnh viện; giải quyết chế độ chính sách còn chậm….

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bàn các giải pháp khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việåc giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêm phòng không để dịch bệnh xảy ra; tổ chức tốt các hoạt động khuyến thương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước; thực hiện kịp thời các chính sách đối với gia đình và người có công...