Bảo mật


Hiện trạng về ATTT 2015 có chiều hướng xấu đi

Hiện trạng về ATTT 2015 có chiều hướng xấu đi. Nhân sự chuyên trách cho ATTT và quy trình liên quan đến quản lý ATTT đặc biệt là xử lý sự cố...

Tin liên quan

Hiệp hội ATTT, Chi hội phía Nam đã có cuộc khảo sát tình trạng ATTT của các tổ chức cơ quan, doanh nghiêp trên địa bàn khu vực phía Nam dưới 2 hình thức truyền thống lẫn online. Báo cáo này được đưa ra vào ngày An Toàn Thông Tin 2015 nhằm cảnh báo xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại

Hiện trạng về ATTT 2015 có chiều hướng xấu đi
Các chuyên gia thảo luận về hiện trạng ATTT 2015.
Đối tượng được khảo sát là các cán bộ quản lý chịu trách nhiệm chung hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật hệ thống CNTT. Số phiếu khảo sát được xử lý và sử dụng trong thống kê là trên 211 phiếu, giảm so với năm 2014 (400 phiếu), sự sụt giảm về mặt số lượng tham gia được ghi nhận nhiều nhất ở khối các đơn vị hành chính Trung ương và địa phương, nếu năm 2014 khối này tham gia với tỷ lệ gần 17% thì năm nay chỉ tham gia ở mức độ gần 3%. Điều này cho thấy khối đơn vị hành chính chưa thật sự tích cực trong việc công bố các thông tin thống kê về An toàn và bảo mật.

Bản báo cáo cũng chỉ ra một số điểm đáng lưu ý như sau: 

Một trong những vấn đề lo lắng nhất trong các vấn đề khảo sát năm nay được rút ra chính là nhân sự chuyên trách cho ATTT và quy trình liên quan đến quản lý ATTT đặc biệt là xử lý sự cố ATTT còn bỏ ngỏ rất nhiều trong các đơn vị tham gia khảo sát. Chỉ có rất ít đơn vị (dưới 10) trong số hàng trăm đơn vị khảo sát có nhân sự chuyên ngành về ATTT hoặc tối thiểu có một trong những chứng chỉ ATTT quốc tế thông dụng. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các Cơ quan quản lý nhà nước và bảo vệ pháp luật còn chưa tốt. Đây chính là điểm yếu trong mắt xích xây dựng hệ thống phòng thủ và bảo vệ chủ quyền số quốc gia, khi các thông tin không được cập nhật và thông báo kịp thời, chậm trễ trong việc phản ứng.

Ngoài ra vai trò của các doanh nghiệp hoạt động về ATTT, các đơn vị tư vấn chưa được thể hiện rõ đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rất ít các đơn vị có sử dụng tư vấn về ATTT hoặc thuê ngoài các dịch vụ này. Trong thời gian tới VNISA phía Nam sẽ cố gắng phát huy vai trò của mình trong việc làm cầu nối giữa các đơn vị chuyên ngành và các doanh nghiệp có nhu cầu.