Thế giới


Hổ thật hay hổ giấy ?

Hổ thật hay hổ giấy ?. Việc Nga và Trung Quốc thành lập hãng xếp hạng tín nhiệm chung được coi là lời tuyên chiến với ba hãng xếp hạng tín nhiệm hiện đóng vai trò quyết định trên lĩnh vực này là Standard & Poor s, Moody s và Fitch, đều của Mỹ. Về chính trị thì có thể như thế thật nhưng về tác động thực tiễn thì đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Tin liên quan

Việc Nga và Trung Quốc thành lập hãng xếp hạng tín nhiệm chung được coi là lời tuyên chiến với ba hãng xếp hạng tín nhiệm hiện đóng vai trò quyết định trên lĩnh vực này là Standard & Poor's, Moody's và Fitch, đều của Mỹ. Về chính trị thì có thể như thế thật nhưng về tác động thực tiễn thì đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Trước hết, dự án này thể hiện mức độ tốt đẹp và tin cậy lẫn nhau trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Trên lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm đang diễn ra cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt và ba hãng nói trên của Mỹ phải đối phó với nguy cơ thực sự bị ganh đua ảnh hưởng và vai trò. Trước đó, Trung Quốc từng lập hãng xếp hạng tín nhiệm riêng là Dagong Global Credit, Nga có RusRating và hai hãng này đã liên doanh với hãng Egan-Jones Ratings của Mỹ để thành lập Universal Credit Rating Group. Cả EU cũng đang xúc tiến thành lập hãng riêng. Những lối đi riêng này phản ánh sự thiếu tin tưởng của bên này vào đánh giá của bên kia, mong muốn không để bị phụ thuộc vào các hãng của Mỹ.

Trên thực tế, dự án của Nga và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành con hổ giấy hơn là con hổ thật. Uy tín của những hãng xếp hạng tín nhiệm có gốc rễ từ đánh giá khách quan và công bằng, không lệ thuộc vào chính trị và tiền bạc. Ở các nơi khác đã rất khó được như thế thì ở Nga và Trung Quốc lại càng thêm khó. Uy tín và ảnh hưởng của hãng xếp hạng tín nhiệm chung này chắc chắn sẽ không vượt ra ngoài phạm vi hai nước. Giá trị biểu tượng cao đến mấy cũng vẫn không thể thay thế được tác dụng thực tiễn.

La Phù