Giáo dục


Hỗ trợ 700 triệu đồng cho tiến sĩ về Trường ĐH Hạ Long

Hỗ trợ 700 triệu đồng cho tiến sĩ về Trường ĐH Hạ Long. Đây là một trong những chính sách của tỉnh Quảng Ninh nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017.

Tin liên quan

Đây là một trong những chính sách của tỉnh Quảng Ninh nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017.

Tỉnh Quảng Ninh đặt chỉ tiêu đến năm 2017 thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long là 15 tiến sĩ và 27 thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài.

Hỗ trợ 700 triệu đồng cho tiến sĩ về Trường ĐH Hạ Long
  ĐH Hạ Long

Theo chế độ thu hút của tỉnh, ở các ngành: Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản, người có học hàm giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá 700 triệu đồng; người có học hàm phó giáo sư – tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá 600 triệu đồng; người tốt nghiệp tiến sĩ được hỗ trợ một lần tối đa không quá 500 triệu đồng; người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài được hỗ trợ một lần tối đa không quá 300 triệu đồng.

Ở các ngành: Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Khoa học môi trường; Kiểm soát và bảo vệ môi trường; Quản lý văn hóa; Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý khách sạn; Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, người có học hàm giáo sư – tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá 600 triệu đồng, người có học hàm phó giáo sư – tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá 500 triệu đồng, người tốt nghiệp tiến sĩ được hỗ trợ một lần tối đa không quá 400 triệu đồng, người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài được hỗ trọ một lần tối đa không quá 200 triệu đồng.

Đối tượng thu hút về làm việc tại trường ĐH Hạ Long ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành còn được hỗ trợ hàng tháng: Người có học hàm giáo sư – tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở/tháng; người tốt nghiệp tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở/tháng; người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở/tháng.

Người có bằng tốt nghiệp tiến sĩ (trong nước, nước ngoài), bằng tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, có chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành được đào tạo ở trình độ đại học, phù hợp với yêu cầu của tỉnh về lĩnh vực thu hút. Các đối tượng thu hút phải cam kết làm việc tại trường ĐH Hạ Long từ đủ 06 năm trở lên.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long giai đoạn 2015 – 2017 sẽ được HĐND tỉnh khóa XII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 18 diễn ra từ ngày 9-12/12.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh

Tiến sĩ làm việc ở tỉnh nhà được hỗ trợ 300 triệu đồng

Giữa tháng 10/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành “Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020”, áp dụng đối với các tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi là người Quảng Nam.

Các đối tượng được thu hút tại Đề án này được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể như sau: Tiến sĩ: 300 triệu đồng; Thạc sĩ: 100 triệu đồng; Sinh viên tốt nghiệp xếp loại xuất sắc: 50 triệu đồng. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học trong nước: 30 triệu đồng.