Thế giới


Hỗ trợ quân sự từ Mỹ cho Đông Nam Á thay đổi thế nào trong 5 năm qua

Hỗ trợ quân sự từ Mỹ cho Đông Nam Á thay đổi thế nào trong 5 năm qua. Trong số 10 nước Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam, Lào và Myanmar nhận được hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong năm 2015 cao hơn so với năm 2010.

Tin liên quan

Hỗ trợ quân sự từ Mỹ cho Đông Nam Á thay đổi thế nào trong 5 năm qua

Như Tâm
Đồ họa: Council on Foreign Relations