Chuyển động


Hoàn thành xử lý người nghiện trước Tết Nguyên đán 2015

Hoàn thành xử lý người nghiện trước Tết Nguyên đán 2015.  UBND TP HCM vừa ra thông báo yêu cầu UBND các quận, huyện hoàn thành việc xử lý đối với người nghiện ma túy trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tin liên quan

 UBND TP HCM vừa ra thông báo yêu cầu UBND các quận, huyện hoàn thành việc xử lý đối với người nghiện ma túy trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Hoàn thành xử lý người nghiện trước Tết Nguyên đán 2015

Học viên tại một trung tâm cai nghiện (Ảnh Người lao động).

Theo đó, đối với người nghiện ma túy có tên trong danh sách quản lý tại địa phương, UBND phường, xã, thị trấn phải lập hồ sơ quyết định cai nghiện trên địa bàn.

Đối với người nghiện mới phát hiện trong đợt ra quân vừa qua và được đưa vào cơ sở xã hội (CSXH) thì phải hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

Trường hợp người nghiện có nơi cư trú ổn định trên địa bàn, UBND phường, xã, thị trấn hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

Đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định tại các tỉnh, TP khác thì UBND phường, xã, thị trấn hủy quyết định đưa vào CSXH và thông báo cho UBND phường, xã, thị trấn nơi người nghiện cư trú ổn định để theo dõi, quản lý.

Trường hợp không có nơi cư trú ổn định nhưng không xác định được tình trạng nghiện, UBND phường, xã, thị trấn nơi lập hồ sơ hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

UBND TP HCM giao Sở Y tế làm việc với các quận, huyện để thống nhất đầu tư cơ sở điều trị nghiện ma túy cho từng địa phương. Đồng thời, thanh tra và xử lý kiên quyết những tổ chức và cá nhân lợi dụng tình hình cai nghiện ma túy để trục lợi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phân bổ, điều phối, đưa người nghiện tại các CSXH thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân; kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP từ nay đến Tết Nguyên đán 2015.

VĂN DŨNG