Chuyển động


'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những Bằng chứng lịch sử' đến với đồng bào Bắc Kạn

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những Bằng chứng lịch sử đến với đồng bào Bắc Kạn. Ngày 12/2, tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử .

Tin liên quan

Ngày 12/2, tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 4 về chiến lược Biển Việt Nam đến nãm 2020 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Triển lãm mang đến cho người dân các dân tộc thiểu số miền núi Bắc Kạn cái nhìn, sự hiểu biết về tầm quan trọng của biển đảo, những giá trị lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng là để người dân ở vùng cao không có biển, không có đảo hiểu được giá trị kinh tế, lịch sử, văn hóa của dân tộc cần đươc giữ gìn, bảo vệ.
'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những Bằng chứng lịch sử' đến với đồng bào Bắc Kạn
Những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: Triển lãm là một hoạt động tuyên truyền thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thông qua các tài liệu được công bố.
Triển lãm trưng bày bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế; trong đó có nhiều tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI giúp người xem được tiếp cận với những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Ðông qua nhiều thời kỳ. Triển lãm tập trung vào giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII cho đến cuối thế kỷ XIX là thời kỳ Việt Nam khẳng định và thực thi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn và hòa bình.
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những Bằng chứng lịch sử” là những tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn với Hoàng Sa, Trường Sa sẽ kéo dài từ ngày 12/2 đến hết ngày 19/2/2014.
Hoàng Giang