Giáo dục


Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge tài trợ nghiên cứu khoa học

Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge tài trợ nghiên cứu khoa học. Ngày 4.9, Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge thông báo chương trình tài trợ các đề án nghiên cứu khoa học dưới nhiều quy mô khác nhau.

Tin liên quan

Ngày 4.9, Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge thông báo chương trình tài trợ các đề án nghiên cứu khoa học dưới nhiều quy mô khác nhau.

Giá trị tài trợ là 15.000 bảng Anh cho mỗi đề án dành cho các viện, đơn vị giáo dục và các nghiên cứu sinh, tập trung nghiên cứu về khảo thí, kiểm định, các ngữ cảnh trong việc sử dụng bài thi, tác động của bài thi hoặc đánh giá theo định hướng học tập. Tất cả các đề tài tham gia đều phải liên quan đến các chương trình khảo thí của hội đồng nói trên.

Các đề tài nghiên cứu này phải nộp cho Cambridge English trước ngày 1.10 (theo giờ Anh).

Được biết, chương trình tài trợ nghiên cứu này khởi động từ năm 2009, nhằm hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia giáo dục, đồng thời tài trợ cho các nghiên cứu được thiết kế nhằm đảm bảo các bài thi Cambridge English mang tính công bằng, chính xác và có giá trị.

B.Thanh