Điện ảnh


Hội thảo khoa học toàn quốc về Điện ảnh châu Á

Hội thảo khoa học toàn quốc về Điện ảnh châu Á. Hội thảo khoa học toàn quốc về Điện ảnh châu Á đương đại do ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia) tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2014 tại Hà Nội.

Tin liên quan

Hội thảo khoa học toàn quốc về Điện ảnh châu Á đương đại do ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia) tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2014 tại Hà Nội.

Hội thảo sẽ tìm hiểu tổng quan về tình hình sản xuất, phát hành của điện ảnh châu Á, những vấn đề điện ảnh chung mang tính khu vực (Làn sóng mới, điện ảnh “Hollywood hóa”…), những vấn đề có tính “nội tại” của phim châu Á: mỹ học và phong cách trong điện ảnh... BTC đang kêu gọi những chuyên gia, nhà hoạt động điện ảnh đăng ký gửi bài tham gia hội thảo. Thời hạn gửi bản tóm tắt: 30/8, thời hạn nộp bài 30/11.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa