Xã hội


Hội thảo Quốc hội với Hiệp định Thương mại tự do

Hội thảo Quốc hội với Hiệp định Thương mại tự do. Các đại biểu làm rõ hơn vai trò của Quốc hội đối với đàm phán, ký kết, thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do.

Tin liên quan

Hôm nay , tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức hội thảo “Quốc hội với việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do".

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi và làm rõ hơn vai trò của Quốc hội đối với việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do.

Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, Hiến pháp vừa được thông qua đã quy định rõ, Quốc hội phê chuẩn hoặc quyết định gia nhập, hủy bỏ những điều ước quốc tế quan trọng, những điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội. Đối với Hiệp định Thương mại tự do, Quốc hội sẽ tham gia thẩm tra, đánh giá những tác động có thể có đối với nền kinh tế, trước khi xem xét phê chuẩn hiệp định.

Ông Lê Minh Thông nêu ý kiến: “Chúng tôi mong muốn Quốc hội đóng vai trò ngày càng tích cực chủ động hơn nữa trong quá trình triển khai hoạt động đối ngoại, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có việc đàm phán các điều ước quốc tế. Để khi Ủy ban Đối ngoại có thể thẩm tra được tờ trình của Chính phủ về việc phê chuẩn một cách sâu rộng. Bên cạnh đó, hoạt động giải trình của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Đối ngoại cần tiếp tục được đẩy mạnh”.

Ngoài ra, Quốc hội còn tham gia vào nhiều nội dung quan trọng như củng cố và hoàn thiện cơ sở pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong quá trình đàm phán, Quốc hội tổ chức nhiều kênh trao đổi, thảo luận và đối thoại với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, lắng nghe ý kiến, đề xuất của cử tri và đối thoại với các doanh nghiệp, các nhà sản xuất.

Ông Ngô Quang Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ cho rằng: “Quốc hội cần đẩy mạnh việc đối thoại, giải trình, phản biện hay điều trần như các nước trên thế giới đã và đang thực hiện. Đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay, chúng ta nên thực hiện định kỳ về giải trình hay điều trần tại Ủy ban Quốc hội. Ủy ban quốc tế hay ủy ban pháp luật. Sau những cuộc điều trần đó, đề nghị Ủy ban thông tin cho các đại biểu Quốc hội biết, hay nêu các vấn đề để các đại biểu suy nghĩ. Cái đó cần thành quy chế, cần tăng cường phản biện. Đề nghị Quốc hội thông qua Ủy ban Đối ngoại hay một Ủy ban khác phải thẩm định trước khi ký kết thì mới có hiệu lực, vai trò của Quốc hội mới được nâng lên”./.

Chung Thủy/VOV-Trung tâm Tin