Giáo dục


Hơn 1.530 thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Hơn 1.530 thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. (HNMO)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011- 2012, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) có tổng số 1.536 thí sinh đăng ký dự thi. Theo báo cáo, hôm nay, có 3 thí sinh nghỉ, không tham gia dự thi.

Tin liên quan

(HNMO)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011- 2012, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) có tổng số 1.536 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được bố trí 3 Hội đồng coi thi, gồm: Hội đồng coi thi THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông); Hội đồng coi thi THPT chuyên Nguyễn Huệ; Hội đồng coi thi THCS Văn Yên (quận Hà Đông).

Hơn 1.530 thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm học 2011- 2012 

Trong 3 môn thi điều kiện (văn, toán và ngoại ngữ) diễn ra ngày hôm nay (22-6) và ngày mai (23-6), tại Hội đồng coi thi THCS Nguyễn Trãi có 432 thí sinh được chia thành 18 phòng thi, với 45 giám thị; Hội đồng coi thi THCS Văn Yên có 480 thí sinh, 20 phòng thi, 50 giám thị; Hội đồng coi thi THPT chuyên Nguyễn Huệ có 26 phòng thi với 624 thí sinh đăng ký dự thi, 66 giám thị.
 
Hơn 1.530 thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Các thí sinh chờ thi môn toán (chiều nay) tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ


Nhìn chung, ngày thi đầu tiên của các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ diễn ra nghiêm túc, an toàn. Theo báo cáo sơ bộ, hôm nay có 3 thí sinh nghỉ, không tham gia dự thi.

Ngày mai (23- 6), cùng với các thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ sẽ thi môn ngoại ngữ; ngày 24-6, các em sẽ thi môn chuyên (toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ, tin học).