Xã hội


Hơn 66 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước tại quận Hoàng Mai

Hơn 66 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước tại quận Hoàng Mai. (HNMO)- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân khu vực ngoài đê thuộc quận Hoàng Mai, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.

Tin liên quan

(HNMO)- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân khu vực ngoài đê thuộc quận Hoàng Mai, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.

Dự án do Công ty nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 66,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ và hoàn trả từ khấu hao cơ bản gần 46,3 tỷ đồng (chiếm 70% tổng mức đầu tư); vốn của Công ty nước sạch Hà Nội hơn 19,8 tỷ đồng (chiếm 30% tổng mức đầu tư).

Dự án có quy mô công suất đến năm 2020 là 4.900 m3/ngày- đêm, cung cấp nước sạch cho khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc địa bàn các phường: Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú và Yên Sở (quận Hoàng Mai). Các hạng mục chính của Dự án, gồm: tuyến ống truyền dẫn D300 dài hơn 2 km; tuyến ống phân phối D200- 100 dài gần 13,7 km; tuyến ống dịch vụ D50 dài gần 31,7 km; 3.166 cụm đầu máy đấu nước vào nhà… Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm: 2011- 2012.