Tài chính


HOT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE ngày 21/7 với giá tham chiếu 17.600 đồng

HOT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE ngày 21/7 với giá tham chiếu 17.600 đồng. CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An niêm yết 8 triệu cổ phiếu tại HoSE với mã chứng khoán HOT.

Tin liên quan

HOT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE ngày 21/7 với giá tham chiếu 17.600 đồng
CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An niêm yết 8 triệu cổ phiếu tại HoSE với mã chứng khoán HOT.

Công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch.

Cổ đông lớn nhất của HOT là Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam, nắm 56,5% vốn.

Trụ sở chính của công ty đặt tại số 10 Trần Hưng Đạo, P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam. Website: www.hoiantourist.com

Năm 2010, công ty đạt 108,5 tỷ đồng doanh thu; LNTT và LNST lần lượt là 35,35 tỷ và 29,2 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt hơn 141 tỷ đồng doanh thu và 41,17 tỷ đồng LNTT.
 
Báo cáo thường niên
 
Quốc Thắng
Theo HoSE