Chuyển động


Hưng Yên có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Hưng Yên có Phó Chủ tịch tỉnh mới. Ngày 19/2, cái đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tin liên quan

Ngày 19/2, cái đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại kỳ họp thứ bảy (bất thường) của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên khoá XV, đại biểu HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Hào.

Hưng Yên có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Ông Đặng Ngọc Quỳnh - (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Tiếp đó, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Đặng Ngọc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao (đạt 94,2%).

Ông Đặng Ngọc Quỳnh sinh ngày 9/11/1963, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIII, từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Ngân hàng Phát triển, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên.

K.L(Tổng hợp)