Kinh tế


Hữu Toàn: Chi 60 tỷ đồng mua lại 30% vốn của Hữu Toàn – Chu Lai

Hữu Toàn: Chi 60 tỷ đồng mua lại 30% vốn của Hữu Toàn – Chu Lai. Năm 2010, công ty đạt 711 tỷ đồng doanh thu và 99 tỷ đồng LNST, tương ứng EPS đạt 6.257 đồng.

Tin liên quan

Hữu Toàn: Chi 60 tỷ đồng mua lại 30% vốn của Hữu Toàn – Chu Lai
Năm 2010, công ty đạt 711 tỷ đồng doanh thu và 99 tỷ đồng LNST, tương ứng EPS đạt 6.257 đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Hữu Toàn đã quyết định mua lại phần vốn góp tương đương 30% vốn điều lệ của 2 cổ đông khác tại CTCP Hữu Toàn – Chu Lai như sau:

-  Mua lại phần vốn góp thuộc sở hữu của cổ đông Nguyễn Thị Thu Hương:

+ Tỷ lệ: 20% vốn điều lệ, Giá trị: 40 tỷ đồng

-  Mua lại phần vốn góp thuộc sở hữu của cổ đông Tạ Ái Phương:

+ Tỷ lệ: 10% vốn điểu lệ, Giá trị: 20 tỷ đồng

Sau khi mua lại, CTCP Hữu Toàn – Chu Lai sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Hữu Toàn Chu Lai.

Hữu Toàn hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở chính tại Ấp Hòa Lân – Xã Thuận Giao – Huyện Thuận An - Bình Dương.

Hoạt động chính của công ty là sản xuất máy phát điện, máy nén khí, các loại máy nông nghiệp…

Năm 2010, công ty đạt 711 tỷ đồng doanh thu và 99 tỷ đồng LNST, tương ứng EPS đạt 6.257 đồng.
 
Kết quả năm 2009 là 410 tỷ đồng doanh thu và 61,8 tỷ đồng LNST.
 
Quốc Thắng
Theo UBCK