Thế giới


IMF: khi các sếp đứng trên luật

IMF: khi các sếp đứng trên luật. TT - Vì sao bộ quy tắc đạo đức của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) chỉ được áp dụng với 2.400 nhân viên chứ không cho 24 giám đốc điều hành đầy quyền lực?

Tin liên quan