Tài chính


IPO bệnh viện Giao thông, phiên đấu giá đắt khách

IPO bệnh viện Giao thông, phiên đấu giá đắt khách. Ngày 21/10, Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương đã bán đấu giá gần 5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).Sự kiện lần đầu tiên một bệnh viện công lập của Việt Nam thực hiện cổ phần hóa thu hút đa dạng cơ cấu nhà đầu tư và phiên đấu lập tức bán hết veo với mức giá 26.000 đồng/cổ phần

Tin liên quan

Phiên đấu giá có sự tham dự của 33 nhà đầu tư và khối lượng đặt mua đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, gấp 2,4 lần so với khối lượng chào bán. 

Phiên đấu giá đã thu được kết quả khả quan khi 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 1 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 23.597 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 26.000 đồng/cổ phần, đây là mức giá thành công cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 116,8 tỷ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm 67,3 tỷ đồng.

Theo ông Lê Tuyên Hồng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, việc Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương thực hiện cổ phần hóa là bước đi đúng đắn theo chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. 

Đồng thời, ông Dương cũng chia sẻ sau khi cổ phần hóa, quyền lợi của bệnh nhân khi đến với bệnh viện vẫn sẽ được giữ nguyên, và họ sẽ hài lòng khi sử dụng những dịch vụ với chất lượng tốt hơn trước.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Bệnh viện sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn Nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện (khoảng 267,5 tỷ đồng).

Khi đó, dự kiến vốn điều lệ công ty cổ phần tăng lên từ 168 tỷ đồng (năm 2015) lên mức 435,5 tỷ đồng và tỷ lệ phần vốn Nhà nước sẽ tăng lên tương ứng khoảng 73%. Bệnh viện sẽ tiếp tục bán phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ Nhà nước nắm giữ ở mức 30%.