Tài chính


IPO ngân hàng MHB với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phiếu

IPO ngân hàng MHB với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 15.6.2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-NHNN về giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần lần đầu của Ngân hàng...

Tin liên quan

Ngày 15.6.2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-NHNN về giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần lần đầu của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) là 11.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án cổ phần hóa MHB, phần vốn nhà nước được giữ nguyên hơn 3.000 tỉ đồng (68,1% vốn điều lệ).

Nhà đầu tư chiến lược phải cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển đổi cổ phần trong thời gian ít nhất là 5 năm. MHB là ngân hàng quốc gia thứ 3 được duyệt phương án cổ phần hóa, sau Vietcombank và Vietinbank. IPO ngân hàng MHB với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phiếu