Tài chính


IPO quên niêm yết

IPO quên niêm yết. Việc phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đã xong từ lâu nhưng nhiều doanh nghiệp không niêm yết cổ phiếu, không minh bạch thông tin, không sòng phẳng với cổ đông và chưa phải chịu chế tài nào.

Tin liên quan

Ảnh: Thanh Tao.

Việc phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đã xong từ lâu nhưng nhiều doanh nghiệp không niêm yết cổ phiếu, không minh bạch thông tin, không sòng phẳng với cổ đông và chưa phải chịu chế tài nào.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.