Cười


Kết quả đào tạo thư ký

Kết quả đào tạo thư ký. Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề: Các ngài đào tạo nghề gì vậy?

Tin liên quan

Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề: "Các ngài đào tạo nghề gì vậy?"/ / /

- Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...

- Kết quả đào tạo thế nào ạ?

- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.

Chiesưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây