Tài chính


Kết quả đấu thầu TPCP: Chỉ đấu thầu thành công 7,5% tổng khối lượng mời thầu.

Kết quả đấu thầu TPCP: Chỉ đấu thầu thành công 7,5% tổng khối lượng mời thầu.. Kỳ hạn 3 năm chỉ đấu thầu thành công 50 tỷ đồng tương đương 5% khối lượng gọi thầu.

Tin liên quan

Kỳ hạn 3 năm chỉ đấu thầu thành công 50 tỷ đồng tương đương 5% khối lượng gọi thầu.

Tuần này tổng khối lượng gọi thầu 2 kỳ hạn 3 năm và 5 năm là 2.000 tỷ, mối kỳ hạn 1.000 tỷ. Tuy nhiên khối lượng trúng thầu đã giảm rất mạnh.

Kỳ hạn 3 năm chỉ đấu thầu thành công 50 tỷ đồng tương đương 5% khối lượng gọi thầu.

Kỳ hạn 5 năm tỷ lệ thành công nhiều gấp 2 lần với 100 tỷ đồng TPCP đấu thầu thành công trên 1000 tỷ đồng TPCP mở thầu.

Trong tuần trước TPCP kỳ hạn 3 năm huy động 150 tỷ trên 1.000 tỷ gọi thầu, còn với TP kỳ hạn 5 năm huy động được 300 tỷ trên 700 tỷ.

Tổng giá trị huy động trong phiên đấu thầu 28/7 đạt 26,4% khối lượng mời thầu.
 
Kết quả đấu thầu TPCP: Chỉ đấu thầu thành công 7,5% tổng khối lượng mời thầu.
 
Cao Sơn
HNX