Xã hội


Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm

Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm. Với 5.010 cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định công nhận kết quả giám định, phân chia cổ vật giữa nhà nước và đơn vị khai quật.

Tin liên quan

Với 5.010 cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định công nhận kết quả giám định, phân chia cổ vật giữa nhà nước và đơn vị khai quật.

Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm
Những cổ vật còn nguyên vẹn.

Theo đó, Hội đồng giám định phân chia cổ vật tỉnh Quảng Ngãi xác định có 42 hiện vật độc bản thuộc về quyền sở hữu của nhà nước, bao gồm: 7 loại đồng tiền Kiếm Viên thông bảo, Nguyên Hựu thông bảo, Chí Đạo nguyên bảo, Chí Đại thông bảo, Gia Hựu thông bảo, Gia Định thông bảo, Thuần Hy nguyên bảo; 23 đồ gốm sứ bao gồm các loại hình như: bình, âu, nắp, lọ nhỏ, đĩa men trang trí rồng nổi, hoa sen, chim phượng (đĩa nhỏ nhất cao 3 cm, đường kính miệng 12,4 cm; lớn nhất cao 7 cm, đường kính miệng 34 cm), chén vẽ hoa cúc dây, ấm hai bầu vẽ hoa bèo ba - bốn cánh; 11 đồ kim loại làm bằng đồng gồm: đĩa, âu, quả cân, đèn, gương tròn là đồ dùng của thủy thủ đoàn; 1 hạt trang sức bằng đá màu xanh hình quả trám có khoan lỗ ở giữa để xỏ dây đeo.

Ngoài các hiện vật độc bản trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận kết quả phân chia 4.968 hiện vật còn nguyên vẹn theo nguyên tắc doanh nghiệp thực hiện khai quật (Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương) sở hữu 2 phần, nhà nước sở hữu 1 phần. Như vậy, doanh nghiệp được sở hữu 3.308 hiện vật và nhà nước sở hữu với 1.660 hiện vật.
Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm
Khu vực khai quật lấy toàn bộ số cổ vật trong con tàu đắm.
Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm
UBND tỉnh thống nhất mức phân chia cổ vật cho đơn vị khai quật.

Riêng xác con tàu cổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ lựa chọn cách thức xử lý thông qua Hội thảo khoa học biện pháp bảo quản vỏ tàu cổ đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển sắp tới.

Trước đó, vào ngày 8/9/2012, hàng trăm người dân địa phương náo động khi phát hiện tàu đắm chứa cổ vật ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu). Đến tháng 6/2013, công tác khai quật được triển khai. Toàn bộ số cổ vật khai quật được lưu giữ, bảo vệ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho đến nay.

Hồng Long
Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm Với 5.010 cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định công nhận kết quả giám định, phân chia cổ vật giữa nhà nước và đơn vị khai quật.
 >> Tàu cổ vật 500 năm tuổi đã lộ diện
Kết quả phân chia hơn 5.000 cổ vật từ con tàu đắm
3207
Dân trí
Xã hội