Cười


Khi bợm nhậu đi khám bệnh

Khi bợm nhậu đi khám bệnh. Một bợm nhậu đi khám bệnh, sau khi khám xong, bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án:

Tin liên quan

Khi bợm nhậu đi khám bệnh

- Ông có uống rượu chứ?

Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên:

- Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ?

- !?

Bác Ba Phi

Khi bợm nhậu đi khám bệnh

Cái lý của bợm nhậu

Tết đến, đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ.