Cười


Khi động vật giở trò đạo chích

Khi động vật giở trò đạo chích. Những khoảnh khắc lém lỉnh, tinh ngịch của động vật khi bày trò lấy trộm thức ăn.

Tin liên quan

Khi động vật giở trò đạo chích

Chạy nhanh kẻo bị bắt.

Khi động vật giở trò đạo chích

Chỉ 'mượn tạm' một chút thôi.

Khi động vật giở trò đạo chích

Tránh đường cho ăn trộm.

Khi động vật giở trò đạo chích

Chưa kịp lấy đã bị phỗng tay trên rồi.

Khi động vật giở trò đạo chích

Không cho thì ta cướp hết.

Khi động vật giở trò đạo chích

Trộm một cách kỹ thuật.

Khi động vật giở trò đạo chích

Đừng để ý, tôi chỉ xin một nắm nhỏ thôi.

Lan Quyêntổng hợp

Không được lấy của em 

Thú cưng cũng biết giữ đồ của mình chứ.