Giáo dục


Khóa đào tạo kiểm định viên đầu tiên ở Việt Nam

Khóa đào tạo kiểm định viên đầu tiên ở Việt Nam. ĐH Quốc gia Hà Nội vừa triển khai khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục năm 2014.

Tin liên quan

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa triển khai khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục năm 2014.

Đây là khóa đào tạo người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN đầu tiên tại Việt Nam. Khóa này có 35 học viên tham dự đến từ ĐH Quốc gia Hà Nội, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, các ĐH vùng và các trường ĐH lớn thuộc Bộ GD-ĐT. Dự kiến trong năm 2014, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 4 khóa đào tạo với số lượng khoảng 140 học viên.

Vũ Thơ