Giáo dục


Khoảng 330 triệu đô la để thành lập Trường ĐH Việt Nhật

Khoảng 330 triệu đô la để thành lập Trường ĐH Việt Nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổng vốn ban đầu để đầu tư xây dựng Trường ĐHViệt Nhật dự kiến khoảng 330 triệu đô la Mỹ.

Tin liên quan

(Dân trí) -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổng vốn ban đầu để đầu tư xây dựng Trường ĐHViệt Nhật dự kiến khoảng 330 triệu đô la Mỹ.

Trường Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Việt Nhật hoạt động theo Điều lệ trường đại học; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo Quyết định 1186/QĐ-TTg, Đại học Quốc gia có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Trường Đại học Việt Nhật là trường đại học thành viên thứ 7 sau các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế và Giáo dục thuộc ĐHQGHN.

Trường ĐH Việt Nhật được xây dựng theo mô hình đại học xuất sắc dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ cao, liên thông liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Nhật Bản. Trường đào tạo các trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ với tổng qui mô đào tạo khoảng 6.000 sinh viên.

Dự án thành lập trường ĐH Việt Nhật được triển khai tại 2 địa điểm: khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc (hoạt động đào tạo) và khu Công nghệ cao Hòa Lạc (các trung tâm nghiên cứu).

Theo ước tính của ban soạn thảo dự án, tổng vốn ban đầu để đầu tư xây dựng Trường ĐHViệt Nhật dự kiến khoảng 330 triệu đô la Mỹ, bao gồm: Vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản: hơn 200 triệu đô la Mỹ, Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: khoảng 30 triệu đô la Mỹ và vốn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản: khoảng 100 triệu đô la Mỹ.

Dự án được chia các giai đoạn cơ bản sau: từ năm 2013 đến năm 2016 là giai đoạn chuẩn bị vốn, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ; Giai đoạn từ 2016-2019 sẽ chính thức vận hành và đào tạo học viên trình độ sau đại học (chương trình thạc sỹ) một số ngành/chuyên ngành KHCN mũi nhọn và chuẩn bị tiềm lực để đào tạo tiến sĩ và cử nhân ở giai đoạn sau. Giai đoạn này cũng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Việt Nhật tại khu ĐHQGHN và khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc.

Hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở của Trường Đại học Việt Nhật tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2022 mở rộng đào tạo trình độ tiến sỹ và cử nhân, bên cạnh đó hoàn thiện các hạng mục xây dựng của trường tại các cơ sở thuộc khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, hoàn thiệnđồng bộ cơ sở vật chất của Trường Đại học Việt Nhật, đưa vận hành hoạt động đầy đủ công suất tại cả 3 cơ sở của Trường thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thuộc khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo mô hình đại học nghiên cứu.

Hồng Hạnh

Dân trí
Giáo dục - Khuyến học