Giáo dục


Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam

Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam. VH- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa khởi công xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có quy mô trên 150 ha nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Tin liên quan

Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam Trang chủ >Giáo dục >Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam

Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam (22/06/2011)

Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam
VH- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa khởi công xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có quy mô trên 150 ha nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Trường là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sẽ đào tạo các cán bộ khoa học công nghệ dầu khí đạt trình độ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển của dầu khí Việt Nam. Dự kiến trường sẽ bắt đầu tuyển sinh khóa học đầu tiên vào tháng 3.2013 và có quy mô 19.000 sinh viên vào năm 2025.

QUỐC HÙNG