Kinh tế


Không cắt điện 6 tháng cuối năm ở miền Trung

Không cắt điện 6 tháng cuối năm ở miền Trung. Doanh thu điện năng sáu tháng đầu năm 2011 ước thực hiện đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 25,32% so với cùng kỳ năm 2010.

Tin liên quan

Không cắt điện 6 tháng cuối năm ở miền Trung
Doanh thu điện năng sáu tháng đầu năm 2011 ước thực hiện đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 25,32% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, việc cung ứng điện khu vực miền Trung-Tây Nguyên sẽ được đảm bảo trong sáu tháng cuối năm.

Hiện nay, với việc đưa vào vận hành một số công trình điện mới và diễn biến thời tiết thuận lợi, lượng nước về các hồ chứa thủy điện thời gian qua được cải thiện, dự kiến từ nay đến cuối năm, ngành điện khu vực miền Trung-Tây Nguyên sẽ bảo đảm nguồn cung ứng điện, không thực hiện tiết giảm điện.

Sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2011 là 4,3 tỷ kWh, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, điện cung cấp cho các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 42,52%, tăng 13,3% so với cùng kỳ 2010.

Doanh thu điện năng sáu tháng đầu năm 2011 ước thực hiện đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 25,32% so với cùng kỳ năm 2010. Ngoài ra, ngành điện đã thực hiện đồng bộ giải pháp tiết kiệm điện có hiệu quả, vì thế toàn Tổng công ty đã tiết kiệm được 43,1 triệu kWh.


Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục triển khai dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối nông thôn vay vốn WB-RD, REII, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn nên đến cuối tháng 5/2011, trên địa bàn do Tổng Công ty quản lý đã có 100% huyện, 1.551 xã (tỷ lệ 99,3%) và 2.293.660 hộ (tỷ lệ 96,84%) được cấp điện.

Theo Văn Sơn

Vietnam+