Đời sống


Không còn tỉnh nào có dịch lở mồm long móng

Không còn tỉnh nào có dịch lở mồm long móng. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm vừa cho biết, đến ngày 30-5, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế, cả nước không còn tỉnh nào bị dịch lở mồm long móng.

Tin liên quan