Xã hội


Không được kết hợp hội họp với tham quan, nghỉ mát

Không được kết hợp hội họp với tham quan, nghỉ mát. UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, các cơ quan không được kết hợp tổ chức họp với việc tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên chức.

Tin liên quan

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, các cơ quan không được kết hợp tổ chức họp với việc tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên chức.

Theo UBND tỉnh này, việc ban hành quy định chế độ họp là nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp.

Trong quy định nêu rõ, các cuộc họp bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân công; cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết. Chỉ tiến hành cuộc họp khi thực sự cần thiết và không dùng cuộc họp để thay cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cuộc họp cần đơn giản hóa quy định thủ tục tiến hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không hình thức phô trương.

Không được kết hợp hội họp với tham quan, nghỉ mát

Bên cạnh đó, quy định cũng nêu các trường hợp không tổ chức cuộc họp; đơn cử một vài trường hợp như những việc cụ thể đã được ủy quyền hoặc phân công, phân cấp rõ thẩm quyền và trách nhiệm cho tổ chức hoặc cá nhân cấp dưới giải quyết; Cấp trên triệu tập cấp dưới lên để trực tiếp phân công, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác hoặc để nghe báo cáo tình hình thay cho việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở trực tiếp kiểm tra, giám sát theo quy định; Những việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không cần thiết phải thông qua cuộc họp...

Quy định cũng nêu rõ, thời gian tiến hành cuộc họp chỉ từ một buổi làm việc cho đến không quá 3 ngày tùy theo tính chất và nội dung vấn đề.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có quan hệ trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của cá nhân, tổ chức không được vì tổ chức các cuộc họp của cơ quan, đơn vị mà làm chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước không được sử dụng thời gian thực hiện chế độ tiếp công dân, trực tiếp xử lý khiếu kiện của công dân theo quy định của pháp luật để chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên không được sử dụng hình thức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Trong quy định cũng nêu rõ, không được kết hợp tổ chức cuộc họp với tham quan, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức.

“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đứng ra tổ chức triệu tập cuộc họp phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra tình trạng trên”, quy định nhấn mạnh.

Không được kết hợp hội họp với tham quan, nghỉ mát UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, các cơ quan không được kết hợp tổ chức họp với việc tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên chức.Không được kết hợp hội họp với tham quan, nghỉ mát
1925
Dân trí
Xã hội