Kinh tế


Kiểm toán toàn diện tại BHXH Việt Nam

Kiểm toán toàn diện tại BHXH Việt Nam. Ngày 24/7, tin từ BHXH Việt Nam cho biết, Kiểm toán Nhà nước công bố kiểm toán quản lý, sử dụng ngân sách, các hoạt động liên quan đến ngân sách tại BHXH Việt Nam

Tin liên quan

Theo đó, mục tiêu của đợt kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước... 
 

Ngoài ra, việc kiểm toán cũng sẽ đánh giá cơ chế chính sách, tình hình quyết toán kinh phí và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý.