Tài chính


Kiểm tra thu nợ phi sản xuất

Kiểm tra thu nợ phi sản xuất. TT - Ngày 30-5, lãnh đạo Ngân hàng (NH) Nhà nước đã làm việc với một số NH thương mại cổ phần phía Nam nhằm khảo sát tiến độ thu nợ cho vay phi sản xuất (theo quy định về mức 22% vào ngày 30-6).

Tin liên quan