Chính trị


Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp. (Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn khẩn gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).  

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn khẩn gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).  

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

Ảnh minh họa

Theo văn bản này, Bộ yêu cầu các Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tất các cơ sở đào tạo trình độ TCCN đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định đăng ký mở ngành đào tạo mới.

Tổ chức rà soát, kiểm tra theo quy định của pháp luật tại các cơ sở đào tạo TCCN đóng trên địa bàn về việc thực hiện đào tạo đối với các ngành đã được mở trước khi quy định mới (Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT) có hiệu lực thi hành. Xử lý nghiêm hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các cơ sở đào tạo vi phạm các quy định tại Thông tư nói trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra những nội dung cụ thể yêu cầu tập trung kiểm tra, đó là: Quyết định hoặc công văn chấp thuận đăng ký mở ngành của Bộ (đối với các ngành đào tạo đã thực hiện tuyển sinh sau năm 2005); ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; có hành vi gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với ngành đào tạo và các trường hợp vi phạm pháp luật khác trong việc thực hiện đào tạo đối với từng ngành.

Thùy Trang