Đời sống


Kiếm việc làm cho hơn 23.000 bạn trẻ

Kiếm việc làm cho hơn 23.000 bạn trẻ. TT - Chiều 14-7, Hội LHTN TP.HCM đã tổ chức hội nghị Ủy ban Hội LHTN TP mở rộng sáu tháng đầu năm 2011. Hội nghị đã thảo luận về dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên TP sáu tháng đầu năm 2011.

Tin liên quan

Hội LHTNVN TP.HCM:

TT - Chiều 14-7, Hội LHTN TP.HCM đã tổ chức hội nghị Ủy ban Hội LHTN TP mở rộng sáu tháng đầu năm 2011. Hội nghị đã thảo luận về dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên TP sáu tháng đầu năm 2011.

Theo báo cáo, trong sáu tháng, các cấp hội đã giới thiệu việc làm cho hơn 23.000 bạn trẻ, tín chấp cho thanh niên vay vốn làm ăn hơn 4,5 tỉ đồng. Với cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” đã có gần 6.000 bạn trẻ được tuyên dương trên các lĩnh vực, tổ chức hơn 400 sân chơi văn hóa, thực hiện hơn 1.600 công trình thanh niên thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, với chương trình “Khi Tổ quốc cần”, các cấp hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; chăm lo cho các gia đình tân binh; nhiều cơ sở hội tổ chức diễn đàn “Thanh niên với biển đảo quê hương” và tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”...

Dịp này, ủy ban hội đã hiệp thương thống nhất cho tám anh chị thôi không tham gia ủy ban hội vì chuyển công tác khác. Đồng thời cũng hiệp thương bổ sung tám anh chị khác vào ủy ban hội. Hội nghị thống nhất đề cử anh Phạm Hồng Sơn, phó Ban mặt trận - an ninh quốc phòng - địa bàn dân cư Thành đoàn TP.HCM, giữ nhiệm vụ phó chủ tịch thường trực Hội LHTN TP.HCM.

K.ANH