Xã hội


Kiến nghị xử phạt nặng xe chở quá tải

Kiến nghị xử phạt nặng xe chở quá tải. Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng mức xử phạt đối với xe quá khổ, quá tải trong đó nhấn mạnh đến việc phạt lũy tiến xe vượt tải theo chặng đường đã lưu hành kể từ khi xuất phát.

Tin liên quan

Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng mức xử phạt đối với xe quá khổ, quá tải trong đó nhấn mạnh đến việc phạt lũy tiến xe vượt tải theo chặng đường đã lưu hành kể từ khi xuất phát.

Hiệp hội vận tải Hà Nội cho biết, hầu hết các doanh nghiệp trong Hiệp hội đều kiến nghị, tăng nặng mức phạt theo trọng lượng vượt tải, mức phạt dự kiến 5-7 triệu đồng khi vượt tải trọng trên 50%, đồng thời đề nghị bổ sung mức phạt cao hơn tương ứng nếu vượt tải trọng 60-80%… có thể đến 100 triệu đồng; phạt lũy tiến xe vượt tải theo chặng đường đã lưu hành kể từ khi xuất phát, căn cứ xuất phát là lệnh vận chuyển. 

Ngoài việc xử phạt hành chính, Hiệp hội cũng kiến nghị các cơ quan thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng: “bảo kê”, “cố ý làm trái”, “hủy hoại tài sản của nhân dân và nhà nước”.

Ngân Tuyền