Công nghệ


Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp

Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp. Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên trước hiện tượng cơ thể con người sau khi chết tự sinh ra chất để biến thành... xác ướp.

Tin liên quan

Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên trước hiện tượng cơ thể con người sau khi chết tự sinh ra chất để biến thành... xác ướp.

Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Sở dĩ có hiện tượng này là bởi quanh cơ thể những xác ướp này có hình thành chất adipocere để bảo vệ nó khỏi bị phân hủy.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Adipocere là một chất hữu cơ giống sáp, được hình thành trong quá trình thủy phân chất béo trong các mô (có cả chất béo trong cơ thể của các xác chết) bằng các vi khuẩn kỵ khí.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Chất Adipocere lần đầu tiên được mô tả bởi Sir Thomas Browne trong cuốn Hydriotaphia, Im Burial vào thế kỷ 17.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Trong quan tài, việc chuyển biến chất béo thành adipocere thường diễn ra trong điều kiện yếm khí, trong môi trường nóng và ẩm, giống như dưới đất ẩm và bùn dưới đáy hồ.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Quá trình hình thành Adipocere thường diễn ra 1 tháng sau khi chết và trong điều kiện không có không khí, nó có thể tồn tại được trong nhiều thế kỷ.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Quá trình hình thành adipocere có thể giúp bảo quản bán cầu não trái của một đứa trẻ sơ sinh từ thế kỷ 13.
Kinh hoàng những thây ma tự biến thành… xác ướp
Xác của phụ nữ, trẻ em và những người thừa cân thường có sự hình thành adipocere hơn do chúng có chứa nhiều chất béo.

Theo Kiến Thức