Tài chính


Kinh tế Nhật nhiều khả năng suy thoái trong quý 2/2011

Kinh tế Nhật nhiều khả năng suy thoái trong quý 2/2011. Bộ Thương mại Nhật công bố sản lượng các nhà máy tháng 4/2011 tăng 1%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,7% từ mức 4,6%.

Tin liên quan