Tài chính


KMR: Tháng 8 đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sàn KOSDAQ

KMR: Tháng 8 đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sàn KOSDAQ. Công ty Cổ phần Mirae (KMR) cho biết đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về việc phát hành và niêm...

Tin liên quan

Công ty Cổ phần Mirae (KMR) cho biết đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về việc phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký (DR) trên sàn Kosdaq, Hàn Quốc trong năm nay. Từ ngày 28.6 -1.7.2011 đoàn niêm yết nước ngoài của Sở Chứng khoán Hàn Quốc sẽ sang thăm và làm việc tại Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam (SSC) và KMR. Ngày 30.6.2011, Công ty Kiểm toán KPMG phát hành báo cáo kiểm toán cho KMR theo tiêu chuẩn quốc tế IFRS.

Trong tháng 8, KMR sẽ gửi đơn niêm yết DR lên sàn Kosdaq và dự kiến tháng 10 sẽ đàm phán với Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) để quyết định thời điểm niêm yết.  KMR: Tháng 8 đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sàn KOSDAQ