Văn hóa


Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VIII

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VIII. 6 tháng cuối năm, Đồng Nai phấn đấu GDP tăng trưởng tối thiểu 13% so với năm 2010.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VIII

Các đại biểu tại kỳ họp

(VOV) - 6 tháng cuối năm, Đồng Nai phấn đấu GDP tăng trưởng tối thiểu 13% so với năm 2010.

Sáng 14/7, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 8 nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc. Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm, đồng thời bổ sung các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng cả năm 2011.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, ước thực hiện tổng sản phẩm GDP của tỉnh Đồng Nai là 18.860 tỷ đồng, đạt gần 46% so với kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp – xây dựng tăng 17,1%; sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.404 triệu USD, đạt 53% kế hoạch, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 11.799 tỷ đồng, đạt 59% dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, chăm lo người nghèo đạt kết quả khích lệ; an sinh xã hội được bảo đảm góp phần ổn định đời sống nhân dân.

6 tháng cuối năm, Đồng Nai phấn đấu GDP tăng trưởng tối thiểu 13% so với năm 2010. Để thực hiện mục tiêu đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 9 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ kết thúc vào ngày 15/7./.

PV