Xã hội


Ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế

Ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế. (HNM) - Ngày 22-6, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế .

Tin liên quan

(HNM) - Ngày 22-6, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký "Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế".

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD Nguyễn Hiệp, phát triển các dự án đô thị và nhà ở, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực liên quan và chịu sự điều tiết của rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong điều kiện các văn bản quy phạm đang được hoàn thiện, tập đoàn rất cần sự tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước nói chung và đặc biệt của cơ quan an ninh nói riêng để bảo đảm phát triển ổn định, góp phần vào an ninh chính trị, an ninh kinh tế, lợi ích quốc gia. Mặt khác, các thông tin được cung cấp kịp thời giữa hai bên sẽ giúp tập đoàn ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong nội bộ đơn vị, hạn chế và khắc phục hậu quả có thể xảy ra.