Thế giới


Kỳ vọng lớn chưa thành

Kỳ vọng lớn chưa thành. Cách đây đúng 20 năm, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được thành lập, khơi dậy kỳ vọng lớn về kỷ nguyên tự do hóa mậu dịch trên bình diện toàn cầu. Vào sinh nhật lần thứ 20 này, WTO vẫn chưa thực hiện được kỳ vọng đó, cho dù không đến nỗi chẳng đạt được thành tựu phát triển nào.

Tin liên quan

Cách đây đúng 20 năm, Tổ chức Thương mại thế giới được thành lập, khơi dậy kỳ vọng lớn về kỷ nguyên tự do hóa mậu dịch trên bình diện toàn cầu. Vào sinh nhật lần thứ 20 này, WTO vẫn chưa thực hiện được kỳ vọng đó, cho dù không đến nỗi chẳng đạt được thành tựu phát triển nào.

Vòng đàm phán Doha của WTO đến nay vẫn chưa kết thúc thành công. Nếu như Hội nghị WTO hồi cuối năm ngoái ở Bali (Indonesia) không đạt được kết quả là một số thỏa thuận bộ phận thì chắc chắn WTO đã bị coi như tàn lụi. WTO vẫn chạy theo toàn cầu hóa chứ không đóng nổi vai trò cùng vận hành tiến trình toàn cầu hóa. Nhiệm vụ của WTO là xóa bỏ bảo hộ mậu dịch và trở ngại thương mại trên toàn thế giới nhưng sau 20 năm tình trạng này không những vẫn tiếp tục tồn tại mà còn ngày càng nhiều. Ở thời khủng hoảng, vai trò của WTO mờ nhạt, ảnh hưởng rất hạn chế và đóng góp vào việc giải quyết khủng hoảng rất ít ỏi.

Dù vậy, WTO vẫn là tổ chức quốc tế duy nhất xác định tất cả những luật chơi chung cho mậu dịch thế giới. Điều này rất quan trọng bởi sự trì trệ của tiến trình vòng đàm phán Doha đã tạo cơ hội cho những thỏa thuận song phương và đa phương về mậu dịch tự do nhanh chóng được ký kết và đi vào hoạt động với những tiêu chí và tiêu chuẩn riêng.

WTO cũng đã thu nạp làm thành viên những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nga hay Ả Rập Xê Út. Cơ chế xử lý tranh chấp thương mại của WTO rất hiệu quả. Bài học mà WTO phải rút ra nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 là phải cải cách tổ chức, thể chế và sửa đổi nguyên tắc quyết định.

La Phù

 >> Bước tiến lịch sử của WTO >> WTO đạt thỏa thuận thương mại lịch sử >> Bước ngoặt về đâu cho WTO