Tài chính


Lãi suất không kỳ hạn tại SCB cao nhất lên 12%/năm

Lãi suất không kỳ hạn tại SCB cao nhất lên 12%/năm. Từ ngày 27/6 tới, lãi suất không kỳ hạn bằng VND tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) cao nhất lên tới 12%/năm...

Tin liên quan

Từ ngày 27/6 tới, lãi suất không kỳ hạn bằng VND tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) cao nhất lên tới 12%/năm.

Thông tin từ SCB cho biết, từ 27/6/2011, ngân hàng này bắt đầu triển khai “Chính sách tiền gửi không kỳ hạn”, áp dụng đối với khách hàng cá nhân và tổ chức có tài khoản thanh toán không kỳ hạn bằng VND.

Ngoài các tiện ích của tài khoản thanh toán, với chính sách này, khách hàng còn được hưởng lãi suất ưu đãi tính theo số dư duy trì trên tài khoản thanh toán vào cuối mỗi ngày.

Cụ thể, với số dư trong tài khoản thanh toán dưới 10 triệu đồng, lãi suất áp dụng là 6%/năm; từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, lãi suất là 9%/năm; từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất là 10%/năm; và từ 500 triệu đồng trở lên lãi suất là 12%/năm.