Tư vấn


Làm đám cưới nhưng chưa kết hôn có coi là đã lập gia đình?

Làm đám cưới nhưng chưa kết hôn có coi là đã lập gia đình?. Tôi đã làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vậy khi viết lý lịch của bản thân có bắt buộc khai tên người vợ vào không?

Tin liên quan

Tôi đã làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vậy khi viết lý lịch của bản thân có bắt buộc khai tên người vợ vào không?

Hoàng Anh