Cười


Làm được một nửa

Làm được một nửa. Giám đốc hỏi người xin việc: Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu? .

Tin liên quan

- 10 năm, thưa ông.

- Thế sao anh lại ra đi?

- Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được... ân xá.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: