Công nghệ


Làm gì để tránh ’sự cố VietnamNet’

Làm gì để tránh ’sự cố VietnamNet’. Tất cả các công nghệ bảo vệ website hôm nay được coi là an toàn thì sau một thời gian có thể phát hiện ra các lỗ hổng trên các phần mềm nền tảng xây dựng ra web đó. Từ thực tiến hoạt động của trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Vũ Quốc Khánh – Giám đốc Trung tâm, chia sẻ:

Tin liên quan