Bóng đá


Lampard: Du thuyền, Sardinia và bầu trời ý tưởng

Lampard: Du thuyền, Sardinia và bầu trời ý tưởng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có lý do gì Frank Lampard không sửa soạn cái lễ hoành tráng để đón Christine Bleakley về dinh vào mùa Hè này.

Tin liên quan