Giáo dục


Lần đầu tiên đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Lần đầu tiên đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Sáng ngày 10/3, tại ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT giao cho ĐHQGHN tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Tin liên quan

Sáng ngày 10/3, tại ĐH Quốc gia Hà Nội , lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT giao cho ĐHQGHN tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
35 học viên tham gia học khóa kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên.

Khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục này là khóa đào tạo kiểm định viên chính thức đầu tiên tại Việt Nam nhằm mục đích trang bị cho người học đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 3/3 - 24/3/2014 với 35 học viên tham dự đến từ ĐHQGHN, Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD&ĐT, Bộ Công An, các đại học vùng và các trường đại học lớn thuộc Bộ GD-ĐT. Các học viên đều là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, chuyên gia trong ngành giáo dục và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là những chuyên gia có uy tín cao trong lĩnh vực ĐBCLvà KĐCL giáo dục, có chứng nhận được đào tạo về đánh giá chất lượng của các tổ chức quốc tế, có kinh nghiệm trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Nội dung của khóa đào tạo bao gồm những kiến thức cơ bản về ĐBCL và KĐCL giáo dục; tổ chức và hoạt động ĐBCL và KĐCL GDĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực; hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng GDĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam; các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến ĐBCL và KĐCL GDĐH, CĐ và TCCN.

Bên cạnh đó, các học viên còn được phát triển những kỹ năng cần thiết đối với một kiểm định viên KĐCL giáo dục như: kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo và các tư liệu liên quan; kỹ năng phỏng vấn, quan sát, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình đánh giá ngoài; kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá ngoài; tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động đánh giá ngoài; kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh đối chiếu các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục... Đồng thời, khóa học cũng giúp người học có điều kiện để phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm định chất lượng GDĐH, CĐ và TCCN.

Dự kiến trong năm 2014, ĐHQGHN sẽ tổ chức 4 khóa đào tạo với số lượng khoảng 140 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN.

Hồng Hạnh

Lần đầu tiên đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Sáng ngày 10/3, tại ĐH Quốc gia Hà Nội , lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT giao cho ĐHQGHN tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.Lần đầu tiên đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
992
Dân trí
Giáo dục - Khuyến học